Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) werd verkozen als één van de 6 ‘SDG voices’ voor 2018. Een jaar lang neemt het de rol van ambassadeur van de ‘duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s in het Engels) ter harte ten aanzien van zijn leden, namelijk de Belgische sectoren en ondernemingen.


De 17 SDG’s werden in 2015 aangenomen door de Verenigde Naties, met als finaliteit te komen tot een wereld die duurzaam is in zijn globaliteit, dus een wereld die ‘sociaal rechtvaardig, ecologisch veilig en economisch welvarend’ is.

De ondernemingen zijn een belangrijke hefboom op de weg naar die duurzame wereld. De 17 SDG’s vormen een belangrijke leidraad voor ondernemingen om de positieve impact van hun activiteiten te maximaliseren, evenals een interessant ankerpunt om te communiceren over hun positieve rol voor  de samenleving. Ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van de 17 SDG’s openen nieuwe groeimogelijkheden (geschat op 12.000 miljard dollar door het World Economic Forum) en presteren beter, omdat ze ook tegemoetkomen aan de noden en de verwachtingen van de maatschappij.


‘De SDG’s zijn interessant voor ondernemingen die nieuwe marktopportuniteiten willen aanboren’


Waarom deze website?
U vindt hier een antwoord op de volgende vragen: wat zijn de SDG’s? In welk wereldwijd kader passen ze? Wat zijn de economische opportuniteiten? Wat zijn de voordelen voor de ondernemingen?  Wat zijn de stappen om de SDG’s efficiënt te gebruiken? U vindt er tevens voorbeelden terug van ondernemingen en federaties die met succes een duurzaam pad voor zichzelf hebben uitgetekend.


Waarom is het VBO een SDG voice?
Het VBO werd erkend als ‘SDG voice’ via FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling). Een jury van 9 experten uit de overheid en het middenveld selecteerde uit 31 dossiers zes nieuwe SDG voices.
‘SDG voices’ is een initiatief van federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem.

Infrabel - Luc Lallemand
Proximus - Dominique Leroy
Sodexo - Michel Croisé
Graphius - Denis Geers
EDF Luminus - Grégoire Dallemagne